HTML Ders Notlarım

0
12

Html Nedir?Hyper Text Markup Language (Hareketli-Metin İşaretleme Dili)

Kısaca, internet dökümanları oluşturmaya yarayan bir çeşit dildir.

Temel HTML kod listesi, kod anlamları ve işlevleri.

webkenti.net

Html’e GirişBütün HTML etiketleri “<” ve “>” işaretleri arasına yazılır. Bazıları tek olarak kullanılır, <P> gibi, bazıları ise açma-kapama olarak kullanılırlar,>B>Dikkat! >/B>gibi kullanılırlar.

Dikkat etmeniz gereken nokta: Bütün başlama kodları “<” ve “>” işaretleri arasında, bitirme kodları da “</” ve “>” işaretleri arasında olmalıdır. Bunların eksik yazılması, sayfanın biçimsiz görünmesine neden olur.

 

*HTML Genel Elemenalar*

 

HTML Belgesini Oluşturan Elemanlar

 

Bir HTML belgesi içinde mutlaka olması gereken asıl çatıyı oluşturan üç tane temel eleman vardır. Bu üç eleman, standardı oluşturabilmek için gerekli olan tek HTML elemanları durumundadırlar.

Bu üç eleman;

<HTML> … </HTML>

<HEAD> … </HEAD>

<BODY> … </BODY>

 

 

<HEAD> … </HEAD>

HTML belgesinin başlığı (Head), belgenin tarayıcıda görüntülenmesinde direk etkisi olmayan bir bilgidir. İçinde kullanılması gereken tek eleman <TITLE> elemanıdır.

 

<BASE…>

Belgenin içindeki URL, belgenin bulunduğu yere göre relative, göreceli olarak yerleştirilmiş olabilir. Bu durumda bir mutlak adres gerekecektir. İşte <BASE> elemanı bunu gerçekleştirir. Yalnızca <HEAD> elemanının içinde kullanılır.

Base adresin belirtilmediği durumlarda, HTML kendi URL adresini, diğer göreceli URL adreslere taban olarak kullanır.

Base elemanı, URL adresini belirten tek bir parametreye, HREF, sahiptir.

 

<ISINDEX…>

Belgenin bir index belgesi olduğunu belirtir. Kullanıcı belgeyi okuma dışında, belge içinde anahtar kelime vererek arama yapar. Belge adının arkasına eklenen bir soru işaretinden sonra, artı “+” işareti ile istenilen kadar anahtar kelime tanımlanarak, belge içinde arama yapılabilir.

 

<LINK …>

<LINK> elemanı kullanıldığı belgenin, diğer nesnelerle olan ilişkilerini belirtir. Bir belge istenen sayıda <LINK> elemanına sahip olabilir.<ANCHOR> elemanı ile aynı parametrelere sahiptir. Genelde sahiplik, ilişkili index ve sözlükleri, eski ya da yeni versiyonları tanımlamak için kullanılır.

 

 

<NEXTID…>

Bu eleman, metin düzenleme (text editing) uygulamaları tarafından okunan ve üretilen Unique Identifier (tek tanımlayıcı) olarak kullanılan bir parametredir. “Z123” formunda kullanılan alfa-numerik tek bir parametresi vardır.

 

<TITLE> … </TITLE>

Her HTML belgesi bir başlığa “<TITLE>” sahip olmalıdır. Belgeye verilecek başlık, genel olarak belgenin konusunu anlatır. Bu başlık, belge görüntülenirken pencere başlığında görülecek ve History komutunda aynı isimle belirtilecektir. <TITLE> elemanı, Header elemanları gibi belgenin içindeki metin gibi işlenmezler.

<TITLE> elemanı, <HEAD> elemanı içinde bulunmalı ve Anchor, paragraf formatı, highlight gibi elemanlar içermemelidir. Bir belge içinde yalnız bir başlığa izin verilir.

 

<META…>

Diğer HTML elemanları tarafından tanımlanmayan, Embedded Belgelerin meta bilgilerini tanımlar. Örneğin, server/client uygulamaları için tanımlama,indeksleme ve kataloglama için özel belgelerin bilgileri.

 

<BODY> … </BODY>

HTML belgesinin bu bölümü, kontrol ve formatlama sağlayan bütün HTML elemanlarının yanında, bütün metin ve grafikleri içerir.

 

BGCOLOR parametresi

Bu <BODY> parametresi  Bu parametre, başka bir yerden, resim yüklemek için zaman kaybetmeden arka plan rengini değiştirmek için kullanılır.

 

TEXT parametresi

Bu parametre, belge içindeki normal metnin rengini kontrol eder. Bu basit olarak, bir Hyperlink’i işaret etmek için renklenmiş metin dışındaki bütün metinler anlamındadır. TEXT’in kullanımı aynı BGCOLOR’da olduğu gibidir.

 

LINK, VLINK ve ALINK Paramatreleri

Hyperlink metininin rengini kontrol eder. VLINK daha önce itlem gören linkler için, ALINK ise aktif durumdaki linkler için kullanılır. Default (Varsayılan) renkler, LINK=Mavi, VLINK=Mor ve ALINK=Kırmızı olarak belirlenmiştir. Kullanım şekli aynı BGCOLOR ve TEXT’de olduğu gibidir.

 

LEFTMARGIN Parametresi

İnternet tarayıcılarda kullanılan bu parametre, metnin sol taraftan marjinini ayarlar.

 

TOPMARGIN Parametresi

Internet tarayıcılarda kullanılan bu parametre, metnin üst taraftan marjinini ayarlar.

 

*BLOK FORMATLAMA ELEMANLARI*

 

Block Formatlama Elemanları

HTML belgeleri içindeki, harflerin teker teker değil blok halinde formatlanmaları için kullanılır. Kullanıldıklarında, <BODY> elemanının içinde olmalıdırlar.

Blok formatlama elemanları şunlardan oluşur;

<ADDRESS> …</ADDRESS> – Adres bölümünü formatlar.

<H1> …</H1> – Altı başlık düzeyini formatlar.

<HR> – Boyutlanabilen, yatay bir çizgi atar.

<BR> – Line break (Satır kesmesi) atar

<P> …</P> – Metnin bir paragraf olduğunu ve yaslı olduğu tarafı belirtir.

<PRE> …</PRE> – Daha önceden formatlanmış bir metni kullanmayı sağlar.

<BLOCKQUOTE> …</BLOCKQUOTE> – Diğer bir kaynaktan metin alır

<CENTER> …</CENTER> – Metni sayfanın ortasına getirir.

<NOBR> – Kelimelerin kesilmeyeceğini belirtir.

<WBR> – Eğer gerekirse kelimenin kesilebileceğini anlatır.

<BASEFONT SIZE=…> – Belge için default yazı tipini belirler.

<FONT…> …</FONT> – Yazı tipini, büyüklüğünü ve rengini tanımlar.

<DIV> …</DIV> – Metnin ortalanmasını, sağa ya da sola yaslanmasını sağlar.

<MARQUEE> – Kayan yazı sağlar.

<DFN> …</DFN> – Tanım yerleştirir.

<XMP> …</XMP> – Metin formatlama.

<LISTING> …</LISTING> – Metin formatlama.

<COMMENT> …</COMMENT> – Metne açıklama ekler.

<PLAINTEXT> – Metin formatlama.

 

Kayan Yazı (MARQUEE)

Bu özellik aynı Windows işletim sisteminin, marquee ekran koruyucusunun yaptığı işe benzer. Kayan yazılar sola ya da sağa yaslı olabilirler.

ALIGN: Kayan yazının, belirlenen alanın yukarısından, ortasından ya da aşağısından geçmesini ayarlar.

BEHAVIOR : Kayan metnin özelliğini SCROLL, SLIDE ya da ALTERNATE ile belirler. SCROLL; yazının bir taraftan başlayıp, öteki tarafta kaybolduktan sonra tekrar baştan başlamasını sağlar. SLIDE; yazının bir taraftan başlayıp, öteki tarafta durmasını sağlar. ALTERNATE ise; yazının bir taraftan başlayıp, öteki taraftan geri dönmesini, yani tenis oynar gibi sağa sola gitmesini sağlar.

BGCOLOR : Marquee için arka plan rengi tanımlar. Renkler #rrrggbb formatı ya da isimleriyle verilebilir. Bu format ya da isimler için <FONT COLOR> elemanına bakınız.

DIRECTION : Metnin kayacağı yönü belirler. Default değer LEFT durumundadır. Bunun anlamı yazının soldan sağa doğru kayacağıdır. RIGHT değeri verilirse, yazı sağdan sola doğru kayacaktır.

HEIGHT : Marquee alanının yüksekliğini tanımlar. Bu değer pixel olarak (HEIGHT=n) ya da sayfa yüksekliğinin yüzdesi olarak (HEIGHT=%n) verileblilir.

WIDTH : Marquee alanının genişliğini tanımlar. Bu değer pixel olarak (WIDHT=n) ya da sayfa genişliğinin yüzdesi olarak (WIDHT=%n) verileblilir.

HSPACE : Kayan yazının dışarıdan sağ ve sol marjinlerini, pixel olarak tanımlar.

LOOP : Yazının kaç defa kayacağını belirler. Eğer değere -1’e ya da LOOP=INFINITE değeri atanacak olursa kayma sürekli olacaktır

SCROLLAMOUNT : Her çizim arasındaki pixel olarak uzaklığı verir. Bu değer yazının her çizimde ne kadar ilerleyeceğini verir.

SCROLLDELAY : Her çizim arasındaki milisaniye olarak gecikme süresini verir. Bu değer yazının ekrandan geçiş hızını belirler.

SPACE : Kayan yazının dışarıdan üst ve alt marjinlerini, pixel olarak tanımlar.

 

*BİLGİ TİPİ*

 

Bilgi Tipi Elemanları

Bu elemanların bazıları ekranda aynı efekti verebilir. Bu grubu diğer bir adı mantıksal elemanlardır. Bunlar tarayıcı’a görünümü sabitlemek yerine, kendi ayarları doğrultusunda davranmasını belirtir. Görünümü sabitleyen elemanlar, (Karakter formatlama) fiziksel elemanlar olarak da adlandırılır.

<CITE> … </CITE> – Bir takdir belirtir.

<CODE> … </CODE> – Bir kod örneği

<EM> … </EM> – Vurgulama

<KBD> … </KBD> – Kullanıcı tanımlı metin

<SAMP> … </SAMP> – **************

<STRONG> … </STRONG> – Vurgulama

<VAR> … </VAR> – Bir değişken adı tanımlar

<!– … –> – Yourm ekleme

 

Karakter Formatlama;

<B> … </B> – Bold, kalın yazı

<I> … </I> – İtalik, yana yatık yazı

<TT> … </TT> – **********

<U> … </U> – Altçizgili yazı

<STRIKE> … </STRIKE> – Üstü çizgili yazı

<SUB> … </SUB> – Subcript (Taban formatı)

<SUP> … </SUP> – Superscript (Üs formatı)

<BIG> … </BIG> – Büyük yazı

<SMALL> … </SMALL> – Ufak yazı

<BLINK> … </BLINK> – yanıp sönen yazı

Bütün bu elemanlar bir paragraf kesmesi yapmadan açma-kapama elemanları arasındaki metni işleme sokarlar.

Karakter düzeyindeki elemanlar, birbirleri içinde kullanılabilir. Ancak, bazı durumlarda, tarayıcı bu durumu görmezlikten gelir ve içiçe geçmeleri dikkate almaz.

 

*ANCHOR*

<A…> … </A> Anchor

Bir Anchor elemanı, basitçe Hypertext bağlantısını gösteren vurgulanmış metindir. <A> elemanı olarak tanımlanabilir. <A> elemanının kabul ettiği parametreler arasında en az bir HREF ya da NAME kullanılması gereklidir.

 

A elemanının parametreleri:

href Bu parametrenin kullanıldığı durumlarda, <A> elemanının açılış ve kapanışı arasındaki metin hypertext haline gelir. Eğer bu hypertext seçilirse, network adresi parametre içinde değer olarak belirtilen belgeye ya da belge içindeki değişik bir yere geçiş yapılır.

name <A> elemanının, bir bağlantının hedefi olmasını sağlar. NAME parametresinin değeri anchor’un belirtecidir. Belirtecler, HTML belgesi içindeki tekrar etmeyen, kullancının belirlediği metin parçalarıdır.

title Bu parametre yalnızca bilgi vermek için kullanılır. Kullanıldığında, HREF parametresinde belirtilen belgenin başlığını taşımak zorundadır.

İki nedenden ötürü kullanışlıdır. Browser, belge yüklenmeden önce ya da yüklenirken belge başlığını, fare imleci anchor üzerindeyken bir marjin notu ya da kutu içinde gösterebilir. Diğer amacı ise, içinde işaretlenmiş metin bulunmayan, örneğin resim, düz yazı ya da gopher menülerini taşıyan belgelerde, başlık görevi görür. TITLE parametresi kullanıldığında atanacak başlık hedef belge için geçerli ve tek olmalıdır.

REL Hypertext linkte belirtilen, anchor’dan hedefe olan ilişkiyi (-leri) belirtir. REL parametresi HREF ile beraber kullanılır

REV REL parametresine benzer. Tek fark REL parametresinin yaptığını ters taraftan yapar. A’dan B’ye REL=”X” taşıyan bir link, aynı ilişkiyi B’den A’ya REV=”X” ile taşır. Bir anchor hem REV hemde REL parametrelerini taşıyabilir.

URN Hedef belge için bir Uniform Resource Name tanımlar.

METHODS Kullanıcının belirlenen bir nesneye uygulayabileceği fonksiyonları tanımlar. Kullanım amacı, TITLE parametresi gibi link içinde bilgi aktarımında kullanım kolaylığı sağlamasıdır. Örneğin, tarayıcı aranabilir bir nesne üzerine geldiğinde, değişik bir simgeye dönüşebilir.

TARGET Browser pencereleri, ilişkili isimlere sahip olabilirler. Linkler başka bir pencereyi ismi ile belirtebilir. Kullanıcı link üzerine tıkladığında, belirtilen isimdeki pencereye geçiş yapılır. Eğer pencere açık değilse Netscape onu açar ve isimlendirir.

 

*LİSTE ELEMANLARI*

Liste Elemenaları

HTML dili birbiri içinde kullanılabilecek bir kaç değişik liste tipini destekler. Kullanı yerleri <BODY> elemanın içidir.

<DL> … </DL> – Tanımlar listesi

<DIR> … </DIR> – Dizin listesi

<MENU> … </MENU> – Menü listesi

<OL> … </OL> – Düzenli liste

<UL> … </UL> – Düzensiz liste

 

*HTML’de TABLO*

HTML elemanları:

<TABLE> … </TABLE> – Tablo başı ve sonu

<TR …> … </TR > – Tablo içindeki satırlar

<TD …> … </TD> – Hücreler

<TH …> … </TH> – Tablo başlığı hücresi

<CAPTION …> … </CAPTION > – Tablo tanıtıcı yazısı

<THEAD> … </THEAD> – Tablonun başlığı

<TBODY> … </TBODY> – Tablonun gövdesi

<TFOOT> … </TFOOT> – Tablo altbaşlığı

<COLGROUP> … </COLGROUP> – Kolon gruplarının hizalaması

<COL> … </COL> – Tek bir kolonun hizalaması

<TABLE BACKGROUND=”…”> – Tablonun arkaplan resmi

<TH BACKGROUND=”…”> – Tablo başlığı için arkaplan resmi

<TD BACKGROUND=”…”> – Hücre için arkaplan resmi

<TABLE FRAME=”…”> – Tablo çerçevesinin görünüşü

<TABLE RULES=”…”> – Tablo çizgilerinin görünüşü

 

İçinde hiçbir veri bulunmayan hücrelerin sınırları ekranda görüntülenmez. Bu durumlarda sınırların görünmesi için, hücre içine boş bir satır ya da non-breaking space yerlerştirilir. (<TD> &nbsp;</TD> ya da <TD> <BR> </TD>)

 

BORDER

Kullanıldığında, atanan değer tablonun bütün sınırları için geçerli olur. Kullanılmadığında ise tablonu biçbir sınırı olmaz. Fakat kolonlar arasında sınırlar için belli bir alan bırakılır. Bunun anlamı sınırlı genişlikleri ya da sınırsız genişlikleri aynıdır.

CELLSPACING

Tablo içindeki hücrelerin arasındaki boşluğu belirler.

CELLPADDING

Hücrenin sınırı ile metin arasındaki uzaklığı verir.

WIDTH

Tablonun istenen genişliğini belirtir. Belge genişliğinin yüzdesi ya da tam pixel olarak verilebilir. <TH> ve <TD> elemanları içinde de kullanılır.

HEIGHT

Tablonun istenen yüksekliğini belirtir. Belge genişliğinin yüzdesi ya da tam pixel olarak verilebilir. <TH> ve <TD> elemanları içinde de kullanılır.

ALIGN

Tabloyu sağa ya da sola hizalamak için kullanılır. Bu parametrenin kullanılması, metnin tablonun etrafına sarılmasını da sağlar.

VALIGN

Tablo içindeki yazıların dikey hizasını belirler. top yada bottom değerlerini alabilir.

BGCOLOR

Belirli renk adları ya da rrggbb tripleti ile tablonun arkaplan rengini belirler.

BORDERCOLOR

Tablonun sınır rengini belirli renk adları ya da rrggbb tripleti ile belirler. Ancak bu parametrenin çalışabilmesi için, daha önceden BORDER parametresi ile bir sınır değeri verilmiş olmalıdır.

BORDERCOLOR

Tablonun sınır rengini belirli renk adları ya da rrggbb tripleti ile belirler. Ancak bu parametrenin çalışabilmesi için, daha önceden BORDER parametresi ile bir sınır değeri verilmiş olmalıdır.

BORDERCOLORLIGHT

Üç boyutlu görüntüye sahip açık renkli tablo sınırları oluşturmayı sağlar. Belirli renk adları ya da rrggbb tripleti ile değer atanabilir. Ancak bu parametrenin çalışabilmesi için, daha önceden BORDER parametresi ile bir sınır değeri verilmiş olmalıdır.

BORDERCOLORDARK

Üç boyutlu görüntüye sahip koyu renkli tablo sınırları oluşturmayı sağlar. Belirli renk adları ya da rrggbb tripleti ile değer atanabilir. Ancak bu parametrenin çalışabilmesi için, daha önceden BORDER parametresi ile bir sınır değeri verilmiş olmalıdır.

BACKGROUND

Tablo elemanı içindeki resimlerin hizalamasını ayarlar.

FRAME

Tablonun dış sınırlarının görüntülenmesini etkiler. Çalışabilmesi için BORDER parametresinin kullanılmış olması gerekir.

void: Tüm dış sınırları kaldırır.

above: Yalnızca tablonun başındaki sınırları görüntüler.

below: Yalnızca tablonun sonundaki sınırları görüntüler.

hsides: Yalnızca yatay olan dış sınırları görüntüler.

lhs: Tablonun sol kenarındaki sınırları görüntüler.

rhs: Tablonu sağ kenarındaki sınırları görüntüler.

vsides: Yalnızca dikey olan dış sınırları görüntüler.

box: Tablonu etrafında bir çerçeve çizer.

RULES

Tablonun içindeki sınırların görüntülenmesini etkiler. Çalışabilmesi için BORDER parametresinin kullanılmış olması gerekir.

none: Bütün iç sınırları kaldırır.

basic: Yalnızca <THEAD>, <TBODY> ve <TFOOT> elemanları arasındaki sınırları görüntüler.

rows: Yatay sınırları görüntüler.

cols: Dikey sınırları görüntüler.

all: Bütün iç sınırları görüntüler.

 

<TR> … </TR>

Her tablo satırı için kullanılır. Tablonun içinde kaç tane satır olacağı, kesinlikler kaç tane <TR> elemanı kullanıldığına bağlıdır.

<TR> … </TR> elamanları

ALIGN

left, center ya da right değerlerinden birini alarak, değerlerin hücre(ler) içindeki hizalamasını ayarlar.

VALIGN

top, middle, bottom ve baseline değerlrinden birini kullanarak, hücre içindei metinlerin yukarıya, ortaya, aşağıya ya da bütün satır içindeki metnin aynı hizaya getirilmesini sağlar.

BGCOLOR

Belirli renk adları ya da rrggbb tripleti ile satır rengini ayarlamak için kullanılır.

BORDERCOLOR

Belirli renk adları ya da rrggbb tripleti ile satırın sınırlarının rengini ayarlamak için kullanılır.

BORDERCOLORLIGHT

Belirli renk adları ya da rrggbb tripleti ile satırın sınırlarına açık renk üç boyutlu bir görünüş vermek için kullanılır.

BORDERCOLORDARK

Belirli renk adları ya da rrggbb tripleti ile satırın sınırlarına koyu renk üç boyutlu bir görünüş vermek için kullanılır.

 

<TD …> …</TD>

Satırların içindeki hücreleri tanımlar. Her satırda aynı sayıda hücre olmasına gerek yoktur. Eksik hücreler, sağ taraftan boş olarak görüntülenirler. Her hücre, HTML belgesinin <BODY> elemanı içinde kullanılabilen bütün elemanlarını içerebilir. Default metin hizalaması sola ve ortadır.

<TD …> …</TD> elemanları

ALIGN

Hücrenin içindeki metnin (verinin) sola (left), sağa (right) ya da ortaya (center) hizalanmasını sağlar.

VALIGN

Hücrenin içindeki verinin yukarıya (top), ortaya (middle), aşağıya (bottom) ya da bütün satırın ortak hizasına (baseline) yerleştirilmesini sağlar.

WIDTH

Hücre genişliğini yüzde ya da kesin pixel ölçüsü olarak belirler.

HEIGHT

Height:Hücre yüksekliğini yüzde ya da kesin pixel ölçüsü olarak belirler.

NOWRAP

Hücre içindeki verilerin satır kesmesi verilerek sıkıştırılamayacağını belirtir. Bu parametre kullanıldığında gerçekten çok geniş hücrelere sahip olunabilir. Bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır.

BGCOLOR

Hücrenin arkaplan rengini ayarlar.

BORDERCOLOR

Hücrenin sınır rengini belirler.

BORDERCOLORLIGHT

Hücrenin sınırlarına açık renk üç boyutlu görüntü verir.

BORDERCOLORDARK

Hücrenin sınırlarına koyu renk üç boyutlu görüntü verir.

BACKGROUND

Hücrenin arkaplan resmini tanımlar.

 

<CAPTION…> … </CAPTION>

Tablonun açıklayıcı başlığını tanımlar. Bu başlık tabloyu yatay olarak ortalar.

ALIGN

Başlığın tablonun üstünde ya da altında yer almasını sağlar. Default olarak top değerini alarak satırın yukarısında yer alır. top değerinden başka bottom değerini alarak satırın altında yer alabilir. Bunlardan başka  left, center ve right değerlerini destekler

VALIGN

top ve bottom değerlerinden birini alarak, başlığın tablonun üstünde ya da altında yer alması sağlanır.

 

<THEAD> … </THEAD>

Bu eleman tablonun üst başlık alanını belirlemek için kullanılır.

 

<TBODY> … </TBODY>

Bu eleman tablonun asıl gövde alanını belirlemek için kullanılır.

 

<TFOOT> … </TFOOT>

Bu eleman tablonun alt başlık alanını belirlemek için kullanılır.

 

<COLGROUP> … </COLGROUP>

Bu eleman tablo kolonlarının grup olarak hizalanmasını sağlamak için kullanılır.

ALIGN=

“center|justify|left|right”

Kolon grubunun metin yatay hizalamasını belirler. Default olarak center değerini taşır.

VALIGN=

“baseline|bottom|middle|top”

Kolon grubunun metin dikey hizalamasını belirler.

SPAN

ALIGN ve VALIGN parametrelerinin etkileyeceği kolon sayısını verir.

 

<COL> … </COL>

Bu eleman tablo kolonlarının hizalanmasını sağlamak için kullanılır.

ALIGN=

“center|justify|left|right”

Kolonun metin yatay hizalamasını belirler. Default olarak center değerini taşır.

SPAN

ALIGN parametresinin etkileyeceği kolon sayısını verir.

 

* Frame (Çerçeve) *

Frame’ler görüntü alanını parçalara bölerek her parçada değişik bir belge görüntülemek için kullanılırlar.

Her frame kendi URL’ine sahiptir. Her frame’e ad verilebilir.Her frame kullanıcı tarafından boyutlanabileceği gibi, kendi kendinide otomatik olarak boyutlayabilir.

Frame’lerin kullanım alanlarında birkaçı;

İçindekiler sayfası hazırlanarak, metin okunurken bir tarafta sürekli içerik görüntülenebilir.

Bir frame’de kriter verilerek yapılan işlemler diğer frame’de beraber görüntülenebilir.

Sürekli görünmesi istenen mesajlar, toolbar benzeri uygulamalar için kullanılabilir.

Frame Belgesi

Bir frame belgesi normal bir HTML belgesine çok benzer. Tek farkı içinde <BODY> elemanı (tag) yerine, <FRAMESET> elemanı kullanılmasıdır. Bu eleman sub-HTML belgesi (Frame) yaratılabilmesini sağlar.

Kullanım şekli tablolara çok benzer.

 

<FRAMESET>

Frame’in asıl taşıyıcı elemanıdır. Bu elemankullanılmadan önce biç bir <BODY> elemanı kullanılmamalıdır, yoksa frame oluşturulamaz. <FRAMESET> elemanı içinde yalnızca, içiçe <FRAMESET> elemanları, <FRAME> ve <NOFRAME> elemanları olabilir.

Alabileceği parametreler şöyledir;

ROWS=

“satırların yüksekliğini veren değerler listesi”

COLS=

“Kolon genişliğini veren değerler listesi”

Satırların değerleri verilirken kullanılan formatın aynısı kullanılarak kolonların genişlikleri tanımlanır.

<FRAME>

Bir frameset içindeki tek bir frame’i tanımlar. <FRAME> elemanı taşıyıcı olmadığı için kapama elemanı yoktur. 6 tane parametresi vardır.

SRC=”URL”

Tanımlanan frame içinde görüntülenecek belgenin adresini tanımlar. Bu parametre olmadan, frame boş olarak görünecektir.

NAME=”Pencere adı”

Diğer belgeler tarafından hedef olarak gösterilebilen frame adını belirtir. (Bu olay genelde aynı belgedeki diğer frame’ler tarafından yapılır.) İstenirse kullanılmayabilir. Default değer olarak bütün frame’ler adsızdır.

Adlar lfanumerik bir karakter ile başlamalıdır. Atanacak değerler dışında önceden tanımlanmış bir kaç hazır ad vardır.

_blank : Belirlenen linki herzaman yeni ve adsız bir pencere içinde açar.

_self : Belirlenen linki herzaman kendi üzerine yükler.

_parent : Belirlenen linki parent pencere üzerine yükler. Parent pencere yoksa kendi üzerine yükler.

_top : Belirlenen linki en yüksek dereceli pencereye yükler. En yüksek pencere kendisi ise kendi üzerine yükler.

MARGINWIDTH=”değer”

Frame üzerinde marjin ayarlaması yapmak istendiğinde kullanılır. Frame’in sol ve sağ marjinlerini pixel olarak tanımlar.

MARGINHEIGHT=”değer”

Frame üzerinde marjin ayarlaması yapmak istendiğinde kullanılır. Frame’in üst ve alt marjinlerini pixel olarak tanımlar.

SCROLLING=”yes|no|auto”

Frame’in kaydırma çubuğu alıp almayacağını belirtir. Yes değeri herzaman bir kaydırma çubuğuna sahip olacaktır. No değeri verilirse hiçbir zaman görünür duruma gelmeyecektir. Auto değeri ise kaydırma çubuğunun gerekli olduğu zaman görünmesini sağlar. default değeri auto’dur

NORESIZE Frame penceresininkullanıcı tarafından tekrar boyutlandırılamayacağını belirtir. Dikkat edilmesi gereken durum, bir frame boyutlandırılamaz duruma getirildiğinde, o frame’in etrafındaki frame’lerde aynı duruma gelecektir.

FRAMEBORDER=”yes|no”

Bu parametre, frame sınırlarının görünmesini ya da gizlenmesini sağlar.

FRAMESPACING=”değer”

Bu parametre, sınırlara değişik görünüş kazandırmak için kullanılır.

 

<NOFRAMES>

Tarayıcının frame’leri gösteremediği durumlarda bu parametreler arasındaki frame elemanlarını dikkate alınmamasını sağlar

 

*HTML’de Form Elemanı*

 

<FORM> … </FORM>

Bir veri giriş formu alanı yaratır. Bir sayfa içinde birden fazla form alanı olabilir ancak form alanları birbiri içinde olamaz.

ACTION parametresi, bir URL tanımlayarak, formda girilen verilen gideceği adresi tanımlar. Eğer bir ACTION parametresi girilmez ise hedef olarak belgenin kendisi kullanılır. Verilerin ulaşma biçimi, URL adresinin access protokolü ve METHOD ve ENCTYPE parametreleri ile değişebilir. Genelde;

METHOD parametresi, protokoldeki değişiklikleri seçer.

ENCTYPE parametresi, protokolün kendi kendine formatlamadığı durumlard gönderilen verilerin formatını belirler.

“Level 2 spesifikasyonu, access protokolü olarak yalnızca HTTP protokolünü kabul eder.”

 

Forms – <INPUT>

Kullanıcı tarafından veri girilebilecek bir alan tanımlar.

ALIGN: Resmin dikey hizası. Yalnız, TYPE=IMAGE durumunda kullanılır. Alabileceği değerler, aynı <IMG> elemanındaki gibidir.

CHECKED : Bir checkbox ya da radio düğmesinin seçili olduğunu belirtir. Seçilmemiş checkbox ya da radio düğmeleri, form gönderilirken isim/değer çigti oluşturmazlar.

MAXLENGHT : Metin alanına girilebilecek en fazla karakter sayısını belirtir. SIZE parametresinde belirtilen sayıdan fazla olabilir, bu durumda metin kutusu kaydırma olanağına sahip olacaktır. Default değer, limitsizdir.

NAME : Formun içeriği gönderilirken kullanılan sembolik isim. NAME parametresi bir alana ya da alanlardan oluşan gruplara isim atamak için kullanılır.

SIZE : Alanın giriş yapmak için görünen alanın boyutunu verir. Örneğin; 30 karakterlik bölümü gösterilecek bir giriş alanı;

SRC : TYPE=IMAGE durumlarında kullanılan ve resmin kaynağını URL olarak veren parametredir.

TYPE : Giriş alanının kabul edeceği veri tipini belirler. Default olarak metin veri tipi kullanılır.

CHECKBOX : Boolean (İkili) değerler için ya da aynı anda birdan fazla değer alacak veriler için kullanılır. Her seçilen checkbox gönderilen veri içinde isim/değer ikilisi yaratır. Default değer “on” olarak kabul edilir.

HIDDEN : Kullanıcıya göstermeden içindeki değeri form ile beraber göderilen alan yaratır. Client/server alış-verişi içinde özel bilgiler göndermek için kullanılır.

IMAGE : Formu göndermek için kullanılan bir resim tanımlar. Herhangi bir VALUE parametresi dikkate alınmaz. Aynı <IMG> elemanında olduğu gibi, SRC parametresi resmin kaynağını tanımlar.

PASSWORD : Aynı TEXT parametesi gibidir. Farklılık veriler girilirken görüntülenmez.

RADIO : Alternetifler arasından bir değer kabuş edilebilmesi için kullanılır. Grup içindeki bütün radio düğmelerine aynı isim verilmelidir. Yalnız seçilen düğme isim/veri ikilisi yaratır. Bir VALUE parametresine gerek duyarlar.

RESET : Form içindeki alanları daha önceden belirlenen değerlerine döndürmek için kullanılan bir düğmedir. Aynı SUBMIT parametresi gibi etiketi değiştirilebilir.

SUBMIT : Basıldığında form içindeki verileri gönderen düğmedir. VALUE parametresi düğmenin etiketini belirler. Default etiket uygulamaya göre değişebilir. Eğer SUBMIT düğmesine, bir NAME parameteresi atanmış ise bir isim/değr ikilisi yaratılır. Aksi taktirde gönderilen değerlere hiçbir katkısı olmaz.

TEXT : SIZE ve MAXLENGHT parametreleri ile beraber tek satırlık veri girişlerinde kullanılır.

TEXTAREA : SIZE ve MAXLENGHT parametreleri ile beraber birden fazla satırlık veri girişlerinde kullanılır.

FILE : Netscape destekli bu parametre, form verileri ile beraber dosya göndermeyi olanaklı kılar.

VALUE  : Form alanına atanan değer. Bu parametre radio mutlaka düğmeleri için kullanılmalıdır.

 

Forms – <OPTION>

Yalnız SELECT elemanı içinde kullanılır. Alternatifler içinden tek bir seçeneği temsil eder.

SELECTED : Bu seçeneğin seçili olduğunu belirtir.

VALUE : Bu seçenek seçildiğinde gönderilecek değeri tanımlar. Default değer, OPTION elemanına atanan değerdir.

 

Forms – <SELECT…> … </SELECT>

Alternatifler içinden birinin seçileceği durumlarda kullanılır. Her alternatif OPTION elemanı tarafından belirtilir.

MULTIPLE : Kullanıcıya birden fazla seçenek seçebilmesi için olanak kılar.

NAME : İsim/değer olarak dönecek ismi tanımlar.

SIZE :  Görünecek liste elemanı sayısını belirler.

SELECT elemanı genelde Pull-down ya da Pop-up menü olarak işlem görür.

 

Forms – <TEXTAREA> … </TEXTAREA>

Kullanıcının bir satırdan fazla veri girebilmesini sağlar.

Sonlama elemanına kadar (</TEXTAREA>) arada kalan metin, giriş alanının içinde yer alacak ilk değeri verir. Bu sonlama elemanı arası boş bırakılsa bile gereklidir.

ROWS ve COLS parametreleri, alanın görünen boyutlarını verir.

 

*HTML’de Image*

IN LINE IMAGESAnchor elemanından sonra, belki de en önemli eleman sayfa içine resim eklemeyi sağlayan <IMG> elemanıdır.

HTML belgesi içine resim ya da ikonlar yerleştirmeyi sağlar. Bu eleman diğer bir HTML metninin, belgeye eklenmesi için kullanılamaz.

 

<IMG>

Kapanış elemanı olmayan <IMG> elemanının parametreleri;

ALIGN , TOP, MIDDLE ve BOTTOM değerlerini alabilir. Resmi takip eden metnin, resmin üstü, ortası ya da altından başlayacağını belirler.

ALTGrafiklerin görüntülenemediği durumlarda, resmi tanımlamak için kullanılır. Bu parametre kullanılmadığı zaman, resim işlem görmez.

ISMAPBir resmi Image map olarak tanımlar. Image map, belli bölümleri URL olarak tanımlanmış resimlerdir. Aynı resmin, değişik bölgeleri seçilerek, batka batka adreslere gidilebilir.

SRCBelge içine eklenecek resmin adını tanımlar. Bu parametre ile yalnız resimler kullanılabilir, metinler tanımlanamaz.

 

ALIGN ALIGN=left resmi sol tarafa hizalar. Metin, resmin sağ tarafına yanaşık olarak hizalanır.

ALIGN=right resmi sağ tarafa hizalar. Metin, resmin sol tarafına yanaşık olarak hizalanır.

<IMG WIDHT=sayı HEIGHT=sayı>WIDHT ve HEIGHT parametreleri belgenin görüntülenmesinde hız sağlarlar. Bu parametreler tanımlandığı zaman, tarayıcı resmin kapladığı yeri hesaplamak için, resmi beklemek zorunda kalmaz.

<IMG BORDER=sayı>resmin sınırının genişliğini ayarlar.

LOWSRCİki resmin aynı yeri paylaşması sağlanır.

CLIENT TARAFLI IMAGE MAPBu eleman tarayıcıların kendi içlerinde image map oluşturmalarına olanak verir.

<IMG> elemanına, USEMAP parametresi eklenerek client taraflı image map oluşturulur. Aynı eleman içinde, ISMAP parametresi de kullanılarak hem Client hemde Server tabanlı bir map olduğu belirtilir. USEMAP parametresi, anchor elemanı içindeki HREF parametresine benzer bir şekilde kullanılır. Eğer USEMAP parametresi bir “#” ile başlarsa map’in aynı belge içinde olduğu anlaşılır.

MAPBir resmin değişik alanları MAP elemanı ile belirtilir. Map resim üzerindeki belli bölgelerin nereye bağlantılı olduğunu belirtir.

INLINE VIDEOBu <IMG> elemanına DYNSRC (Dynamic Source) parametresi eklenmesi ile gerçekleşir. Bu parametrenin amacı, sayfalara video klip eklemedir, ancak video kliplerin desteklenmediği tarayıcı’larda genede resim olarak görüntülenmesi sağlanır.

DYNSRCPencere içinde gösterilecek videonun adresini verir.

STARTVideo klibin ne zaman başlayacağını tayin eder. FILEOPEN ya da MOUSEOVER değerlerini alabilir. FILEOPEN, klibin yüklendiği anda başlamasını belirtir. MOUSEOVER ise, farenin imleci video üzerine geldiğinde oynamaya başlayacağını belirtir. İstenirse ikisi birden tanımlanabilir

CONTROLSVideo klipler için, klip penceresinin altında kontrol setinin görünmesini sağlar. Bu set, klibi durdurma/başlatma ya da istenmeyen bölümlerin atlanması olanağını sağlar. Atanabilecek bir değer yoktur.

LOOPKlip aktif hale getirildiğinde kaç defa oynayacağını belirtir. Eğer LOOP=-1 ya da LOOP=INFINITE değeri verilirse, tekrar sonsuz sayıda olacaktır.

LOOPDELAYVideonun her tekrar arasında ne kadar bekleyeceğini belirtir.

 

INLINE VRML WORLDSBelgeye VRML nesnesi ekleme itlemi <IMG> elemanına VRML parametresi eklenmesi ile gerçekletir. HEIGHT ve WIDTH dahil bir ok <IMG> parametresi ile beraber kullanılabilir. Ancak, VRML nesnelerini görebilmek için, Internet Explorer uygulamasına Hata! Yer imi tanımlanmamış. adresinden çekilebilen bir Plug-in eklemek gerekir.

 

*HTML’de Ses*

DOCUMENT SOUND Paremetreleri

SRCÇalınacak ses için kaynak adresi verir.

LOOPSes aktif duruma geçtikten sonra kaç defa çalınacağını tanımlar. Eğer “-1″ ya da INFINITE değerlerinden biri atanırsa devamlı olarak çalacaktır.

‘echo’

Bir HTML belgesi içine belirli değerler eklemek için kullanılır. Tek parametresi VAR parametresidir.

 

Tüm HTML Tagları

 

HTML programlama dilinde kullanılan tüm kodlar aşağıda listelenmiştir:

Kod        Açıklama              XHTML

<!–…–>              Açıklama eklemek.         Var

<!DOCTYPE>      Dosya türünü yazmak.   Var

<a>        Bağlantı vermek.             Var

<abbr> Kısaltma.             Var

<acronym>        Kısaltmayı açıklamak.     Var

<address>          Adres vermek.  Var

<area> Resim üzerinde alan belirtmek. Var

<b>        Kalın yazmak.    Var

<base> Tüm bağlantılar için ana yolu bildirme.  Var

<bdo>  Yazı yönünü bildirme.    Var

<big>    Büyük yazmak.  Var

<blockquote>   Alıntı yapmak.   Var

<body> İçeriğe başlangıcı bildirmek.        Var

<br>      Satır atlamak.    Var

<button>            Buton eklemek. Var

<caption>           Tablo başlığı belirtme.   Var

<center>             Hizayı ortalar.    Yok

<cite>   Alıntı yapmak.   Var

<code> Bilgisayar kodu şeklinde yazmak.             Var

<col>     Tablo sütununu belirtme.            Var

<colgroup>        Tablo sütun gruplarını belirtme.               Var

<dd>     Açıklama eklemek.         Var

<del>    Üstü çizili yazı yazmak.  Var

<div>    Dosyada alan belirtme. Var

<dfn>   Bir terim açıklamak.        Var

<dl>       Terimler listesi. Var

<dt>      Terim açıklamak.              Var

<em>    Vurgulu yazı.      Var

<fieldset>           Alan belirleme. Var

<form> Form kullanma. Var

<frame>              Alt pencere açmak (frame)         Var

<frameset>        Alt pencereleri tanımlamaya başlamak. Var

<h1> to <h6>     Başlık (1-6 arası)               Var

<head> Dosya bilgilerini açıklama bölümü.          Var

<hr>      Yatay çizgi çekmek.        Var

<html> HTML’ye başlamak.        Var

<i>         Sağa yatık yazmak.          Var

<img>   Resim eklemek. Var

<input> Form nesnesi eklemek. Var

<ins>     Vurgu yapmak. Var

<kbd>   Kelime yazdırma.             Var

<label> Etiket belirleme.              Var

<legend>            Bir alan için başlık belirleme.      Var

<li>        Listeleme.           Var

<link>   Dosyaya bağlantı verme.             Var

<map> Resim tanımlama.            Var

<meta> Dosya bilgisi tanımlama.               Var

<noscript>          Script desteği yoksa yapılacaklar.              Var

<object>             Bir obje ekleme (flash vs.)           Var

<ol>       Numaralandırılmış liste ekleme.               Var

<optgroup>       Seçim grubu.     Var

<option>             Sürükle-bırak seçim listesi.          Var

<p>        Paragraf.             Var

<param>             Parametre bildirme.       Var

<pre>   Formatlı yazı ekleme.    Var

<q>        Küçük alıntılar için.          Var

<samp> Bilgisayar yazı tipi kullanma.       Var

<script>               Script tanımlama.            Var

<select>              Seçim kutusu tanımlama.             Var

<small> Küçük yazma.    Var

<span> Bir alan tanımlaması.      Var

<strong>             Vurgu yapmak. Var

<style> Stil belirleme.    Var

<sub>   Normalden aşağı yazı.    Var

<sup>   Üs yazmak.         Var

<table> Tabloya başlamak.          Var

<tbody>              Tablo başlangıcı.               Var

<td>      Sütun belirleme.              Var

<textarea>         Metin kutusu.   Var

<tfoot> Tablo altlığı.        Var

<th>      Tablo başlığı.      Var

<thead>              Tablo başlığı.      Var

<title>  HTML Dosyası başlığı.     Var

<tr>       Satır belirleme (tablo).  Var

<tt>       TT Yazı. Var

<ul>       Madde işaretli liste.        Var

<var>    Değer.  Var

<xmp> PRE komutunun aynısı. Yok

 

Bunu E-postayla GönderBlogThis!Twitter’da PaylaşFacebook’ta PaylaşPinterest’te Paylaş

 

WebKenti.Net

 

♥ …….. BU İÇERİK SEN PAYLAŞIM YAPMADAN, HER ZAMAN BİRAZ EKSİK KALACAK …….. ♥

 

 

1 yorum:

 

Adsız27 Mart, 2015

 

Arka Plan Resim Kodu

<body bgcolor=”#000000″ background=”istediğiniz resmin url si”>

 

————————————————————————-

HTML-Kodu:

<body bgcolor=”#000000″ background=”istediğiniz resmin url si”>

Yazıya Link Kodu

 

————————————————————————-

HTML-Kodu:

<a href=”LİNK”>YAZI</a>

Resme Link Kodu

 

————————————————————————-

HTML-Kodu:

<a href=”LİNK”><img src=”Resim Linki”/></a>

Resme Ekleme Kodu

 

————————————————————————-

HTML-Kodu:

<img src=”Resim Linki”/>

Yazıya Link Kodu

 

————————————————————————-

HTML-Kodu:

<a href=”LİNK”>YAZI</a>

Başlık Yapma Kodu

 

————————————————————————-

HTML-Kodu:

<h1> YAZI </h1>

Yazıyı Kalınlaştırma Kodu

 

————————————————————————-

HTML-Kodu:

<strong>Yazı</strong>

Yazıyı eğik yapma Kodu

 

————————————————————————-

HTML-Kodu:

<em>YAZI</em>

Yazının Altını Çizme Kodu

 

————————————————————————-

HTML-Kodu:

<u>YAZI</u>

Yazıyı Ortalama

 

————————————————————————-

HTML-Kodu:

<div style=”text-align: center;”>Yazı</div>

HTML-Kodu:

<center>yazı </center>

Yazının Altını Çizme Kodu

————————————————————————-

HTML-Kodu:

<u>YAZI</u>

Yazıyı sağa yapıştırmak

————————————————————————-

HTML-Kodu:

<div style=”text-align: right;”>Yazı</div>

Yazıyı sola yapıştırmak

————————————————————————-

HTML-Kodu:

<div style=”text-align: left;”>Yazı</div>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Panel Tasarlama

Arka Plan Renkerli :

Siyah : <body bgcolor=black>

Beyaz : <body bgcolor=white>

Lacivert : <body bgcolor=navy>

Mavi : <body bgcolor=blue>

Koyu Yeşil : <body bgcolor=teal>

Yeşil : <body bgcolor=green>

Gri : <body bgcolor=gray>

Gümüş Gri : <body bgcolor=silver>

Kırmızı : <body bgcolor=red>

Pembe : <body bgcolor=pink>

Sarı : <body bgcolor=yellow>

Mor : <body bgcolor=purple>

 

Yazı Renkleri :

Siyah : <font color=black></font>

Beyaz : <font color=white></font>

Lacivert : <font color=navy></font>

Mavi : <font color=blue></font>

Koyu Yeşil : <body bgcolor=teal>

Yeşil : <font color=green></font>

Gri : <font color=gray></font>

Gümüş Gri : <font color=silver></font>

Kırmızı : <font color=red></font>

Pembe : <font color=pink></font>

Sarı : <font color=yellow></font>

Mor : <font color=purple></font>

 

Mesaj İşlemleri :

Kalın : <b></b>

Eğik : <i></i>

Paragraf : <p></p>

Altı Çizili : <u></u>

Üstü Çizili : <strike></strike>

Ortala : <center></center>

Sağa Dayalı : <right></right>

Sola Dayalı : <left></left>

Küçük Yazı : <small></small>

Büyük Yazı : <big></big>

Satır Atla : <BR>

Kayan Yazı : <marquee></marquee>

 

–RENK KODLARI–

FF0000 : Kırmızı

FFFFFF : Beyaz

000000 : Siyah

FF7B00 :Turuncu

F5FF00 :Sarı

47FF00 :Yeşil

00FFD6 :Tuzkuaz

0066FF :Mavi

0800FF :Lacivert

9900FF :Mor

F500FF :Pembe

 

Kaynak: https://www.webkenti.net/2013/08/html-ders-notlar-ozet.html

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here